Norsk Industri

Innhold

Lavere vekt - lavere energiforbruk - mindre utslipp

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Brødrene Aa. Foto: Lars Gørvell-Dahll / Norsk Industri

Brødrene Aa. Foto: Lars Gørvell-Dahll / Norsk Industri

Brødrene Aa ble etablert i 1947. Selskapet har i dag over 200 ansatte, og er verdens største produsent av hurtigbåter. De har levert 60 karbonfiberfartøy for passasjertransport, og 50 prosent av dagens produksjon går til eksport – hovedsakelig Hong Kong / Kina.

Brødrene Aa har alltid vært aktiv på produktutvikling. De tok i bruk og videreutviklet vakuuminjisering som produksjonsmetode i 1998, en teknikk som først ble benyttet til bygging av fronter til Flytoget/Signatur/Agenda. I 2001 leverte de det første kommersielle karbonfiberfartøyet ved hjelp av vakuuminjisering.

Satsingen av karbonfiberfartøy har vist seg å gitt et konkurransefortrinn inn i det «grønne skiftet»: lavere vekt – lavere energiforbruk – mindre utslipp. Ved bruk av sin material- og produksjonsteknologi leverer Brødrene Aa 40 knops passasjerbåter med 30-40 prosent lavere forbruk enn konkurrentene. Den samme teknologien gir også konkurransekraft ved produksjon av lavenergi nullutslippsfartøy, som for eksempel «Future of the Fjords», verdens første helelektriske passasjerferge i karbonfiber. «Seasight»-konseptet, som Future of the Fjords og søsterskipet Vision of the Fjords er produkter av, har blitt et ikon og referansekonsept for nullutslippsfartøy.

Selskapets nye konsept «PowerDock» løser utfordringer knyttet til manglende infrastruktur til hurtiglading. Dette er en batterilagringsløsning som plasseres i en flytebrygge. Batteriene i PowerDocken lades sakte fra nettet. Når skipet kommer inn, kobles ladepluggen på og opp mot 2,1 MW overføres i en tandemløsning med nett og batteri.

Brødrene Aa arbeider målrettet med å bygge opp kompetanse knyttet til sine kjerneprodukt, fordelt på over femten fagdisipliner. Selskapet arbeider aktivt mot skoleverket, NAV og andre samarbeidspartnere for å stimulere ungdom til å ta utdanning som det er behov for nå og i fremtiden. Spesielt innen fagutdanning er langsiktig satsing og synliggjøring av karrieremuligheter viktig. Brødrene Aa arbeider målrettet for å tiltrekke seg de beste talentene, en forutsetning for at verftet skal kunne være ledende på bygging av hurtigbåter også i fremtiden.