Norsk Industri

Innhold

Lavere industriproduksjon i juni

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Produksjonen i industrien gikk ned med 0,6 prosent fra mai til juni. Inkludert bergverksdrift er den sesongjusterte nedgangen 0,7 prosent i juni.

Dette viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Produksjon av metaller og verftene bidrar mest til nedgangen. Størst økning i juni har bedriftene som produserer kjemiske råvarer.

Sett for hele første halvår er industriproduksjonen stabil, høydepunktet for produksjonsindeksen var i april for sesongjusterte tall og i mars for ujusterte tall. Sesongjusterte tall har variert mellom 113,2 (mars) og 114,8 (april) i løpet av 2017.

Aktiviteten innen petroleumsrettet industri og petroleumstjenester, som SSB lager egne tall for, var i underkant av en sesongjustert indeks på 150 gjennom første halvår, og disse bransjene viser en stabil produksjon åtte-ti prosent lavere enn i 2016, og 25 prosent lavere enn i 2014, se figur:

Industriproduksjon 2014-17, petroleumsrettet

For industrien utenom de petroleumsrettede bransjene viser sesongjusterte tall fra SSB at produksjonsindeksen hittil i 2017 er to-tre prosent høyere enn de siste årene, se figur. For første gang siden 2011 er det produksjonsvekst for bransjene som ikke påvirkes av investerings- og vedlikeholdsaktivitet på sokkelen. Indeksen for disse bransjene har holdt seg rundt 98 i 2017, mens forrige gang indeksverdien var over referansetallet fra 2005 på 100 var i mars 2011, ifølge SSB.

Industriproduksjon 2014-17, utenom petroleumsrettet