Norsk Industri

Innhold

Lavere eksportinntekter i september

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Graf som viser eksportinntekter

Figuren viser utviklingen i eksporten de siste fire årene. Kilde: SSB

Fastlandsbedriftenes inntekter fra eksportmarkedet falt med litt over 300 millioner kroner (en prosent) i september til 34,6 milliarder kroner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Hittil i år har eksporten økt med 5,9 prosent og passerte i september 300 miliarder kroner.

Lavere eksport av fisk og utstyr til skip stod for nedgangen i eksporten.  Blant de andre tradisjonelle eksportvarene var det blandet utvikling, jern og stål økte f.eks. kraftig i september mens metallvarer fikk ned. 

Markedene i Europa og USA bidrar mest til den positive utviklingen i eksporten hittil i år, men det er også bedring i Asia, og eksporten ved utgangen av september var like høy som i 2016.  De asiatiske markedene – utenom Kina, Japan og Korea – bidrar til eksportvekst.