Norsk Industri

Innhold

Lavere eksport av tjenester fra industrien

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Tjenesteeksport

Industribedriftenes eksport av tjenester falt med 9,4 prosent (2,3 milliarder kroner) til 21,5 milliarder kroner i 2016.

Dette viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Tjenester knyttet til skipsfart er den klart største tjenesteeksportbransjen, men også disse tjenestene fikk at fall i fjor på 17,5 prosent til 97,5 milliarder kroner.

IKT-tjenester var eneste bransje som hadde vekst i eksportinntektene, men det var en flat eller fallende utvikling for de andre eksportbransjene (se figur over).

SSB skriver at det var oppgang i eksportinntektene fra tjenester fra tredje til fjerde kvartal 2016, etter flere kvartal med nedgang i eksporten.

Figuren over viser eksporten av tjenester fordelt på de største bransjene i årsperioder fra 2012.