Norsk Industri

Innhold

Lav eksport i oktober

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Figuren viser utviklingen eksporten de siste fire årene.

Vareeksport fra fastlands-Norge. Figuren viser utviklingen eksporten de siste fire årene.

Eksportinntektene til fastlandsbedriftene falt med 5,1 milliarder kroner (-14,4 prosent) til 30,6 milliarder kroner i oktober. Med unntak av fisk og papir var det nedgang for alle større varegrupper.

Dette viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Tre milliarder kroner av nedgangen kommer fra lavere eksport av raffinerte petroleumsprodukter på grunn av oppgraderinger ved raffineriene.  1,5 milliarder kroner kommer fra reduserte eksportinntekter på grunn av lavere eksport utstyr til skip og borerigger, fordi det er lavere global aktivitet ved verftene.  I tillegg er det over en milliard kroner lavere eksportsalg av kjemiske produkter.  Fiskeeksporten fortsetter veksten og når nesten ti milliarder kroner i oktober, +1,2 mrd kr (15 prosent).

Regionalt er det bred nedgang med unntak av Sogn og Fjordane som har høy vekst i oktober, og Troms, Møre og Romsdal og Nordland har en moderat vekst i eksporten.

Markedene i Asia og Amerika har nedgang mens det er vekst for mange land i Europa og Afrika.