Norsk Industri

Innhold

Kraftig økning i industriinvesteringer

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Økende investeringsvilje i 2017.

Investeringsviljen til industribedriftene er vesentlig høyere i starten av 2017 enn i slutten av 2016.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrås investeringsundersøkelse viser at investeringene i 2017 øker med tre milliarder kroner mer enn anslått i november. Økningen i anslaget for investeringer er på 17 prosent, ifølge SSB.

Dermed ligger investeringene i industrien an til å være på nivå med rekordinvesteringer fra i fjor. Det er særlig investeringene innen produksjon av kjemiske råvarer som øker, sammenlignet med anslaget fra fjerde kvartal. Men også bedriftene innen næringsmiddel, papir, metall og metallvare øker.

Sammenlignet med 2016 er det økt anslag for investeringer i papir- og metallvareindustri, og nedgang i kjemisk/oljeraffinering, næringsmiddel og metall.

Sammenlignet med rapporteringen i fjerde kvartal venter også bedriftene innen petroleumsutvinning og kraftproduksjon økte investeringer, henholdsvis +2,8 og +2,3 milliarder kroner.

Figuren over viser investeringene i 2017 sammenlignet med anslaget for investeringer i fjerde kvartal 2016 og utførte investeringer i 2016. Industri- og petroleumsbedriftene øker anslagene, men ligger lavere enn 2016 for hele 2017.