Norsk Industri

Innhold

Kosteffektivisering gir resultater

Aktuelt, Nyhet, Teknobedriftene, Økonomi

Publisert

I Konjunkturrapporten 2019 har vi presentert en rekke gode historier fra våre medlemsbedrifter. I tiden fremover vil vi presentere disse. Her kan du lese mer om IKM Kran og Løfteteknikk!

IKM Kran og Løfteteknikk er en del av IKM Gruppen som i dag sysselsetter ca. 2200 ansatte fordelt på ca. 50 selskaper i 13 land. IKM består av to juridiske konsern, IKM Gruppen AS og IKM Invest AS.

Offshore-kran på Ula.

IKM Kran og Løfteteknikk sin virksomhet er primært rettet mot olje- og gassindustrien der selskapets tjenester er relatert til offshore kraner, løfteutstyr, materialhåndtering og vedlikehold av livbåter. Selskapet har per dags dato 65 ansatte, og har også nylig styrket sin ordreportefølje med betydelige kontrakter innenfor inspeksjon/sertifisering og vedlikehold for vindturbiner, samt løfteredskaper for elkraftindustrien på land.

I IKM Kran og Løfteteknikk satses det tungt på kosteffektiviseringsarbeidet i form av blant annet digitalisering i driftsfasen samt fokus på kontinuerlig forbedring ved bruk av blant annet LEAN-systematikken som rammeverk for vår arbeidsmetodikk. Dette har gitt resultater i form av langsiktige kontrakter med flere operatørselskaper på norsk sokkel. Selskapet er nå i en vekstfase, med flere nyansettelser den siste tiden.

IKM Kran og Løfteteknikk har i 2017 styrket seg med eget engineering-selskap, IKM Tech Team Solutions, med ca. 15 høyt kvalifiserte ingeniører innenfor strukturanalyse, kranmodifikasjoner, løfteoperasjoner samt materialhåndtering.

Med stadig aldrende offshore-installasjoner kreves det omfattende behovsprøvd vedlikehold samt effektive modifikasjoner av kraner og løfteutstyr. Selskapet operer innenfor segmentet drift og vedlikehold på norsk sokkel, et segment som ligger med rimelig stabilt nivå på ca. 50-60 milliarder NOK per år.