Korona-analyse 9.-10. mars

Publisert

Analysen er laget på basis av vurdering av kvalitative og kvantitative svar fra 459 bedrifter på miniundersøkelse 9.-10. mars. Vi har en svarrespons på over 26 prosent, noe vi anser som svært bra.

Det er 39 prosent (180 av 459 bedrifter) som har «større kundemøter eller messer som er avlyst/utsatt pga corona».

Konferanser, kundemøter i utlandet, intl kundemøter på egen bedrift, datamesser, bygningsmesser, leverandørkveld, subseamesse, møbelmesser, konsernmøter, oljemesser, forsvarsmesser, salgskonferanser, kurs hos kunder, belysningsmesse... alt er avlyst/ utsatt.

Dette får åpenbare konsekvenser for salg/aktivitet utover. Dette er p.t. hovedproblemet for industrien og vil få åpenbare konsekvenser for salg og aktivitet fremover.

Det er 19 prosent (88 av 459 bedrifter) som har problemer med råvaretilgang/underleverandører.

Særlig problemer med Kina og Italia, men landene er i ulik fase. I Kina er det delvis oppstart igjen, men mange er fortsatt syke og mye forsinkelser i systemet. I Italia drar det seg gradvis til nå. Mange melder om relative problemer, svært få melder om full stopp eller at alt fungerer fint. Mye elektronikk underleverandører i Kina. Mye metallvarekomponenter/ventiler/hydraulikk i Italia.

Vi er nå i en fase hvor Kina delvis har fått hjulene i gang, mens Italia er i ferd med å stenges.

Det er 7 prosent (37 av 459 bedrifter) som melder om problemer med egen produksjon

Det meldes om mye kreativitet for å holde hjulene i gang med forsinkelser og egne folk i karentene. Flere av svarene er preget av at man er «på vakt», at man håper ikke flere egne folk rammes fremover.

«Har dere andre betraktninger?»

Her er mye interessant info, med utdypende beskrivelser.

Flere frykter varigheten av pågående corona. Fremtidige salgsarrangementer (som ennå ikke er avlyst/utsatt). Åpenbart mange frykter for økonomien om dette strekker ut i tid.

Flere viser til likviditet som problem når inntektene svikter og kostnadene ikke tas ned. Mange vurderer å permittere og ønsker endringer i regelverket. Enda flere viser til at bedriftene tar kostnadene for å ha folk hjemme når det kun er mistanke. Man respekterer situasjonen og tar rådene fra FHI til etterretning, men dette koster. Flere varsler at dette tærer hardt på økonomisk.

Flere viser til at det er fakta at kunder, eget konsern og andre lands myndigheter har langt strengere retningslinjer enn FHI. Og markedet bestemmer. Men det er mer et faktum og et paradoks enn at dette «må løses». Man innser dilemmaet vi er oppi. Industrien har selv strenge HMS-rutiner, så de forstår situasjonen. Og tilpasser seg løpende som best de kan.

Vurdering av rapport 9. mars mot rapport 2. mars.

Kina på bedringens vei, mens Italia er på vei til å lukkes. Ut fra svarene tyder mye på at tilstanden forverres om en uke eller to når Italia er stengt. Åpenbar frykt for at kunder og underleverandører i flere land får problemer. Akkurat nå fremstår all menneskelig aktivitet forbundet med salg som en alvorlig hemsko for ordreinngangen – og dermed aktivitetsnivået fremover.