Konsumprisene opp 3,5 prosent i 2021

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

10. januar kom SSB med desembertallene for 2021. De viste at i desember 2021 steg prisene hele 5,3 prosent målt mot desember 2020. Årsveksten i konsumprisene 2021 endte dermed på 3,5 prosent. Det er spesielt strømprisene som driver opp inflasjonen mot slutten av året.

Figuren viser årsveksten til leveringssektorene norske varer, importerte varer og tjenester. Årsveksten til KPI er gitt med linjen. Kilde: Konsumprisindeksen, Statistisk sentralbyrå

Figuren viser årsveksten til leveringssektorene norske varer, importerte varer og tjenester. Årsveksten til KPI er gitt med linjen. Kilde: Konsumprisindeksen, Statistisk sentralbyrå.

Norsk Industri registrerer at media fokuserer på 12-månedersveksten i desember (5,3 prosent) i sine omtaler.

Det er viktig å være klar over at 12-månedersvekst på 5,3 prosent kun gjelder desember 2021 vs. 2020 isolert.

Årsveksten for 2021 i KPI som benyttes til beregning av reallønnsutviklingen for året ender derimot på 3,5 prosent.

> Les mer her (ssb.no)