Norsk Industri

Innhold

Kina er en stadig viktigere handelspartner

Aktuelt, Nyhet, Økonomi, Internasjonalt

Publisert

Foto: iStock

Norge eksporterte varer til Kina for nærmere 24 milliarder kroner i fjor, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

I år blir eksporten noe mindre, ca. 20 mrd kr, hovedsakelig på grunn av mindre eksport av varer til skip og boreplattformer.

De største eksportvarene til Kina er nettopp skipsutstyr, foruten metaller og silisium til produksjon av solenergi. En normalisering av vårt forhold til Kina vil øke mulighetene både for de varer vi har økt eksporten av de siste årene, og de varer, som fiskeprodukter, som har hatt en flat utvikling siden 2010.

Importen fra Kina er vesentlig større med en verdi i fjor på 65 milliarder kroner. Nivået er omtrent det samme i år, 65 mrd kr. Av de land vi eksporterer til er Kina i år nr 7, mens de er det tredje viktigste landet på import, etter Sverige og Tyskland.

Figurene under viser utviklingen i eksporten fordelt på de viktigste eksportproduktene.

Vareeksport til Kina, hovedgrupper (løpende 12 mnd perioder)