Norsk Industri

Innhold

Kan du bli rammet av toll på stål?

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Norsk Industri / NHO har identifisert et titalls bedrifter som kan bli rammet av toll på eksport av bearbeidete stålprodukter til EU. I løpet av få dager vil vi motta et spørreskjema fra EU-kommisjonen som vil bli sendt disse bedriftene.

EU truer med å innføre toll og/eller kvote på import av stålbearbeidete produkter fra Norge innen kort tid. Dette er svar på tiltak hvor USA har startet utviklingen med sine tiltak.

NHO og Norsk Industri var torsdag sist uke i møte med to departementer for å sjekke status for saken. Vi viser også til pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

I løpet av få dager vil vi motta et spørreskjema fra EU-kommisjonen som vil bli sendt til bedrifter som vi har identifisert at kan bli rammet, ved at de i fjor hadde eksport til EU av produkter innen de produktområdene EU har varslet mulig tollsats på (se notatene: NOI SFG STEEL (Safeguard investigation og Note Verbale).

Bedriftene bes senest innen tre uker etterpå returnere utfylt skjema til EU-kommisjonen - et viktig bidrag for å bli vurdert unntatt fra eventuelle EU-tiltak som toll eller kvoter på bedriftens produktområder.

Les også:

Handelskrig mellom de store - Norge mellom barken og veden?

Danmarks utenriksminister om straffetoll: «Skidt træk»

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!