Investeringsnedgang i 2020

Corvus' batterifabrikk i Bergen. Foto: Corvus

Foto: Corvus

Industri- og bergverksbedriftenes investeringer gikk ned fra høyt nivå i 2019 til 2020. Den kvartalsvise investeringsundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå (SSB) viser en nedgang på 15 prosent til 28,3 milliarder kroner (26,4 milliarder i industri samt 1,9 milliarder i bergverk).

Nasjonalregnskapet til Statistisk sentralbyrå viser en nedgang på ni prosent fra 2019 til 2020. I Nasjonalregnskapet anslås investeringene i alle bedriftene i industri og bergverk til 47 milliarder kroner i 2020, inklusiv investeringer i forskning og utvikling. 

For 2021 venter bedriftene som deltar i spørreundersøkelsen en nedgang på 6 prosent til et nivå på 27 milliarder kroner for industri/bergverk. Investeringene er oppjustert fire milliarder kroner siden forrige kvartal, noen som er vanlig for spørreundersøkelsen for industri; økte anslag frem til starten av investeringsåret. I 2021 ventes en nedgang på over 15 prosent i investeringer i bearbeiding og konservering av fisk, mens øvrig industri venter investeringer om lag på nivå med 2020.

Anslaget for 2021 er lavere enn 2019 og 2020, men høyere enn 2018, noe som betyr at treårsperioden 2019-21 vil har de høyeste industriinvesteringer i nyere tid. 

Flere bedrifter vurderer store investeringer i batteriproduksjon, i ulike deler av verdikjeden. Beslutninger knyttet til slike fabrikker kan øke industriens investeringer i 2021, men mest i årene fremover.

Investeringer. Industri og bergverksdrift. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt. Kilde: Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, SSB

Lavere investeringer i kraftforsyning i 2021

Etter flere år med investeringer i kraftforsyning på om lag 40 milliarder kroner, ventes investeringer i år på 35 milliarder kroner. Ferdigstillelse av kraftkablene til Tyskland og Storbritannia, og mindre utbygging av vindkraft er årsakene til investeringsnedgangen.

> Les mer her (ssb.no)