Norsk Industri

Innhold

Innspill til regjeringens eksporthandlingsplan

Korona har gitt en lavkonjunktur som regjeringens eksporthandlingsplan må bidra til å avhjelpe for eksportindustrien. Her finner du Norsk Industris innspill til planen.

– Korona-krisen har gitt en internasjonal lavkonjunktur som vi tror vil vare et par år fremover og som særlig vil påvirke den eksporterende industrien i Norge, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Aktivitetsbildet kan se ut til å falle mer internasjonalt enn her hjemme. Med de antatt lavere inntektene fra olje- og gassnæringen på sikt, vil Norge gradvis måtte utvikle et bredere fundament av bedrifter og næringer som kan lykkes i sin internasjonalisering.

– Derfor er det viktig at myndighetene tenker gjennom hvordan de best kan bidra til eksportvekst fremover, sier Sunde.

I innspillet fra Norsk Industri tar vi opp behovene for utvikling av eksisterende og forslag til nye eksportvirkemidler. Norsk Industri minner også om at for noen sektorer er investeringer viktigste tiltak for økt eksport, mens for andre handler det om konkrete eksportsatsninger.

> Last ned innspillet

> Last ned tilleggsinnspill om prosessindustrien