Norsk Industri

Innhold

Innspill til midlertidige endringer i petroleumsskatteloven

Aktuelt, Nyhet, Olje og gass, Økonomi

Publisert

15. mai deltok konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker og Norsk Industris administrerende direktør Stein Lier-Hansen på høring i Finanskomiteen. Norsk Industri har sendt inn deres hovedpunkter i et høringssvar til proposisjonen om regjeringens forslag til midlertidige endringer i petroleumsskatteloven.

Norsk Industri ber Stortinget om å finne en bred politisk enighet som sikrer at lønnsomme prosjekter på norsk sokkel blir realisert, og som utløser aktivitet i hele verdikjeden. Industriens forslag bidrar til at oljeselskapene iverksetter lønnsomme prosjekter og feltutbygginger, dette sikrer titusenvis av arbeidsplasser i leverandørindustrien -og det gir fremtidige inntekter for staten.

> Last ned høringssvaret