Innspill til Finanskomiteen om revidert

Norsk Industri har sendt inn en rekke innspill på revidert nasjonalbudsjett til Stortingets finanskomite.

Norsk Industri har gjennom hele koronakrisen vært i svært tett kontakt med våre medlemmer, og fortsatt har vi sterk pågang fra medlemmene om tiltak, og veien videre.

Vi er svært fornøyde med mye regjeringen og Stortinget har gjort, med åpenhet rundt dilemma og tempoet i iverksettelsen. Dette har vært avgjørende for å opprettholde verdiskapingen og sysselsettingen siden mars. God og hyppig dialog har også ført til nødvendig justering av tiltak som har gjort det lettere for industribedriftene å opprettholde aktiviteten. Det er fortsatt viktig helsefaglig at det er spisskompetansen på korona sentralt som er styrende for smittehåndteringen i landet. Samtidig er det åpenbart at de økonomiske effektene fremover vil måtte få sterkere betydning når vi skal finne nye løsninger.

> Last ned våre innspill