Norsk Industri

Innhold

Industriproduksjonen økte i september

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Figuren viser industriproduksjon 2014-17, utenom petro-rettet. Kilde: SSB

Produksjonen i industri og bergverk økte to prosent i september, viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå. Men veksten i september er lavere enn nedgangen fra juli til august på 3,5 prosent. Samlet gikk industriproduksjonen ned 0,7 prosent fra andre til tredje kvartal.

Industriproduksjonen er fortsatt svak i leverandørindustri til petroleumssektoren, men det er en bedring i september.  I september drar kraftforedlende industri ned produksjonen, etter økning tidligere i år.  Produsjonsnivået er det samme i kraftforedlende industri i september som i januar, tilsvarende gjelder næringsmiddelindustrien.
 
Som figuren nedenfor viser startet den ikke-petroleumsrettede delen av industrien 2017 godt.  I løpet av sommeren skjedde betydelige endringer ifølge sesongjusterte tall fra SSB, økning i juli og kraftig nedgang i august for denne delen av industrien.  Veksten i september ahr ikke vært sterk nok til å løfte disse bedriftene tilbake til nivået i første halvår.  

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!