Norsk Industri

Innhold

Industriproduksjon: god avslutning på 2017

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Foto: Norsk Hydro

Foto: Norsk Hydro

Produksjonen i industri- og bergverksbedriftene steg 1,2 prosent fra november til desember.

Dette viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå.

Det er bedriftene utenom petroleumsklyngen som står for veksten, og disse industribedriftene har på slutten av 2017 det høyeste produksjonsnivået siden finanskrisen.

Den petroleumsrelaterte delen av industrien har hatt en stabil utvikling i produksjonen i andre del av 2017 etter et sammenhengende fall siden 2014. Men den petroleumsrettede industrien har fortsatt et produksjonsnivå som ligger 50 prosent over nivået i 2005, se figur.

Fra finanskrisen har den delen av industrien som ikke er petroleumsrettet hatt en svak utvikling. Produksjonsindeksen for denne del av industrien var mellom 105-110 før finanskrisen. Under finanskrisen falt produksjonen tilbake til med 10 prosent til 90 i produksjonsindeks. Siden har produksjonsindeksen vært mellom 95-100 med noen få unntaksmåneder. Mot slutten av 2017 sted produksjonsnivået igjen over 100, og målt ved produksjonsindeksen har disse bedriftene endelig kommet opp igjen på 2005-nivået.

Investeringer innen prosess- og næringsmiddelindustri de siste årene vil løfte produksjonskapasisteten til industrien utenom petroleumsklyngen. Dermed ligger det an til at den positive utviklingen vil fortsette.

Svensk industri er på en oppadgådende kurs i takt med økt vekst i verdensøkonomien. I desember var industriproduksjonen den høyeste siden finanskrisen, målt ved sesongjustert, fastpris indeks. (Sverige har endret rapporteringsformatet til både sesongjustert og med faste prisen, og nytt basisår er 2015=100. Statistiska centalbyrån skriver på hjemmesidene at tallene før 2014 i den nye indeksen skal analyseres varsomt.)