Industrimeldingen under lupen

Illustrasjon fra industrimeldingen St. 27.

Illustrasjon fra industrimeldingen St. 27.

Industrimeldingen St. 27 passerte statsråd fredag 31. mars. - Norsk Industri vil nå gå grundig igjennom meldingen, sier adm. direktør Stein Lier-Hansen.

- Vi skal selvsagt gå grundig inn i meldingen; både hva angår analysen av industriens situasjon og de tiltak som foreslås fra Regjeringens side. Vi kommer til å være tydelige på hva som er bra, og hvor det er forbedringsmuligheter. Så vil vi selvsagt også følge tett Stortingets behandling av meldingen, sier Stein Lier-Hansen, adm. direktør i Norsk Industri.

> Last ned industrimeldingen her

 

Dette er regjeringens viktigste tiltak

Testsentre/Katapult-ordningen
Regjeringen har i 2017 satt av 50 millioner kroner til nye testsentre for næringslivet. På sentrene kan bedrifter teste ut ideer og løsninger.

Banebrytende teknologier
Regjeringen øremerker ytterligere 10 millioner kroner i 2017 til ordningene med såkalte muliggjørende teknologier og varsler ytterligere økning. Eksempler på slike teknologier er informasjons- og kommunikasjonsteknologi, nanoteknologi, avanserte materialer, mikro-og nanoelektronikk og industriell biotekonolgi. Felles for dem er at de kan vise seg å bli så banebrytende at de fører til store endringer i samfunnet. De gir også grunnlag for mange andre, nye teknologier.

Eksportstrategi
Regjeringen vil lage en strategi for eksport og internasjonalisering for å sikre at norske bedrifter har gode og konkurransedyktige rammebetingelser.

Eksportgaranti
Regjeringen vil utvide GIEKs garantitilbud til også å omfatte garantier for lån til investeringer i eksportrettet industri i Norge, for eksempel produksjons­anlegg, ‑maskiner og ‑utstyr.

Utvalg om tilgang på kapital
Regjeringen vil sette ned et offentlig utvalg som skal vurdere om bedriftene har god nok tilgang på kapital til lønnsomme prosjekter.

Digital21
Regjeringen tar initiativ til et samarbeid med bedriftene og kunnskapsmiljøene. Sammen skal vi arbeide med hvordan Norge skal møte den digitale fremtiden.

Prosess21
Forumet skal gi innspill til myndighetene om hvordan vi best kan få til reduserte utslipp fra prosessindustrien og samtidig ha en bærekraftig vekst i denne sektoren.

Toppindustrisenteret/Digital Norway
Regjeringen synes det er positivt at næringslivet har tatt dette initiativet, og har bidratt med 800 000 kroner i forprosjektet. Regjeringen vil støtte opp om realiseringen av Toppindustrisenteret.

Utvikle og styrke klyngene
Regjeringen har styrket satsingen på klynger for å fremme omstilling i næringslivet, senest med 10 millioner kroner i budsjettet for 2017. Regjeringen vil utvikle politikken slik at flere klyngevirkemidler ses i sammenheng.

Les også: Norge skal bli grønnere, smartere og mer nyskapende

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!