Norsk Industri

Innhold

Industrimeldingen på høring i Næringskomiteen

Aktuelt, Politisk sak, Nyhet, Økonomi

Publisert

19. april var det duket for høring om Industrimeldingen i Næringskomiteen på Stortinget. Her finner du Norsk Industris bidrag til komiteen.

- Norsk Industri vil jobbe tett med komiteen og partiene på Stortinget helt til saken er ferdig behandlet der, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

  1. Aktuelt, Nyhet, Økonomi, Havrommet, Materialrommet, Designrommet industrimeldingen

    Prosessindustrien får gode svar i Industrimeldingen

    Fredag 31. mars la regjeringen fram industrimeldingen (Meld. St. 27). Med omtalen av prosessindustrien og forslagene til tiltak som legges fram i meldingen har vi fått gode svar som gir grunn til optimisme for framtida, sier Stein Lier-Hansen.

  2. Aktuelt, Nyhet, Økonomi, Havrommet, Materialrommet, Designrommet industrimeldingen

    Industrimeldingen

    Industrimeldingen St. 27 passerte statsråd fredag 31. mars. - Norsk Industri vil nå gå grundig igjennom meldingen, sier adm. direktør Stein Lier-Hansen.