Norsk Industri

Innhold

Industribedriftenes investeringer ventes å øke i 2019

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

2018-11-22: Investeringer. Industri og bergverksdrift. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt.

Som figuren viser har det vært stadig bedre utsikter for investeringene i industrien de siste årene. (Investeringer. Industri og bergverksdrift. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt. Kilde: SSB)

- Industrien vil ha de høyeste investeringene siden finanskrisen i 2018, og SSBs spørreundersøkelse blant bedriftslederne forventer ytterligere økning i 2019, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Bedriftsledere som er med i Statistisk sentralbyrås spørreundersøkelse for investeringer venter en økning i investeringene neste år på 28 prosent, sammenlignet med investeringene i 2018. Investeringene er også oppjustert 23 prosent fra forrige anslag i tredje kvartal, og forventes å være 27,3 mrd kr. Økte investeringer i prosessindustrien bidrar mest til veksten i investeringene i 2019.

Industribedriftens investeringer i 2018 vil bli de høyeste siden 2008 viser både Nasjonalregnskapet for tredje kvartal og spørreundersøkelsen for investeringer fra SSB. Investeringene i Nasjonalregnskapet er på 41 mrd kr på årsbasis ved utgangen av tredje kvartal iår. Industri- og bergverksbedriftens høyeste realinvesteringer var i 2008 med 46 mrd kr, ifølge Nasjonalregnskapet.

SSBs spørreundersøkelse viser at investeringene i industri og bergverk vil lande på 25 mrd kr i 2018, mot 34 mrd kr i investeringer i rekordåret 2008. Spørreundersøkelsen varsler planlagte investeringer på 27,3 mrd kr neste år, og vanligvis vil investeringene øke i løpet av året da industrien har kort horisont mellom beslutninger og iverksettelse av investeringer.