Norsk Industri

Innhold

Industribedriftene varsler lavere investeringer

Økonomi

Investeringene i industribedriftene var rekordhøye i forkant av koronakrisen. I Statistisk sentralbyrås siste spørreundersøkelse om investeringer varsler bedriftene nedgang på tjue prosent i 2020 sammenlignet med tilsvarende undersøkelse før koronaen.

Samtidig er investeringsviljen for 2021 redusert sammenlignet med tilsvarende situasjon for ett år siden. For neste år ventes investeringer på 19,3 milliarder kroner mot 20,8 milliarder kroner i forventing for 2020 på samme tidspunkt i fjor.

Investering i industri og bergverk

Bergverksbedriftene holder fast på økte investeringer i 2020, og samlet venter industri- og bergverksbedriftene investeringer i år på 27,5 milliarder kroner mot 33,4 milliarder kroner for ett år siden. Spørreundersøkelsen er for industrien en utvalgsundersøkelse, mens tilsvarende undersøkelsen for petroleum og kraft omfatter alle bedriftene i sektoren. 

Før koronakrisen varslet industribedriftene om en liten nedgang fra rekordnivået i 2019, og nedgangen er betydelig forsterket i løpet av siste kvartal.

Norsk Industri konstaterer at industrien i disse koronatider, med tydelige utsikter til lavkonjunktur fremover, har lagt noe av de planlagte investeringene på is. Finanskomiteen behandler nå revidert nasjonalbudsjett og tiltakspakken fra regjeringen som inneholder stimuli, der særlig Enova er viktig som risikoavlastning for viktige investeringer i industrien.

– Et positivt utfall i Stortinget på dette området, samt et midlertidig justering av petroleumsskatteregimet kan kanskje bidra til at det kommer mer optimisme i industrien igjen, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Investering i industri og bergverk. Kilde: SSB

Investeringer. Industri og bergverksdrift. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt. Kilde: SSB

Investering i kraftsektoren

For investeringer i kraftforsyning er det relativt sett mindre endringer i 2020.  For 2021 forventes en nedgang i kraftinvesteringene på nærmere fem milliarder kroner på grunn av mindre utbygging av vindkraft.

– Norsk Industri konstaterer at mye av nedgangen skyldes ferdiggjøring av vindkraftinvesteringer. Det tar vi til etterretning, men det er klart at med en mer investeringsvennlig skatteregime i kraftsektoren, ville flere samfunnsøkonomiske investeringer kunne blitt realisert i årene fremover, jf. vår oversikt over industriprosjekter som tar Norge videre, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

 

Investering i kraftforsyning. Kilde: SSB

Investeringer. Kraftforsyning. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt. Kilde: SSB

Investering i petroleumssektoren

Investeringene i petroleumssektoren er relativt uendret i 2020, nedgang på fem milliarder kroner fra forrige undersøkelse, og nivået er på 180 milliarder kroner. For 2021 ventes investeringer som er seks milliarder kroner lavere enn før koronakrisen, og nivået er på 146 milliarder kroner.

– Vi håper nå Stortinget lander på en løsning for midlertidig justering i petroleumsskatteregimet som bidrar til at investeringer for mange titalls milliarder kroner ikke legges på is, men blir realisert. Uansett vil leverandørindustrien i årene fremover gradvis vri seg mot nye forretningsmuligheter, bl.a. innenfor fornybar sektor, havbruk mm – men dette gjøres best med sorte tall, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Investering i petroleumsutvinning. Kilde: SSB

Investering. Utvinning og rørtransport. Årsanslag gitt på ulike tidspunkt. Kilde: SSB