Norsk Industri

Innhold

Høyt nivå på feltutbygging også neste år

Nyhet, Olje og gass, Økonomi

Publisert

Johan Sverdrup

Foto: Equinor

Etter 17 % økte oljeinvesteringer på norsk sokkel i år, tyder SSBs nyeste anslag på at neste år blir enda sterkere.

Viktigere for leverandørindustrien er anslaget på feltutbygginger, som er en stor del av samlede oljeinvesteringer.

Investeringene i feltutbygging har i år økt sterkt. Dette området er også hovedgrunnen til at investeringene økte så sterkt fra 2. til 3. kvartal i år. Neste år er anslaget omtrent som i år.  

Slik vi vurderer det, har norsk leverandørindustri økt markedsandelen de siste årene. Og ettersom det snart er ventet flere nye planer for utbygging og drift (PUD) med betydelige investeringer neste år, ligger forholdene til rette for fortsatt høyt nivå for norsk leverandørindustri i 2020.

Les mer på ssb.no