Norsk Industri

Innhold

Høyere vareeksport i januar

Aktuelt, Nyhet, Økonomi, Internasjonalt

Publisert

Eksportinntekter for fastlandsbedriftene. Kilde: SSB

Eksportinntekter for fastlandsbedriftene. Kilde: SSB

Eksportinntektene for fastlandsbedriftene øke med en milliard kroner (3,4 prosent) til 31,8 milliarder kroner.

Dette viser månedsstatistikk for utenrikshandel fra Statistisk sentralbyrå.

Fiskeprodukter, metaller og kjemiske produkter har vekst i eksporten, mens det er nedgang i eksporten av skipsutstyr.

Både i 2014 og 2015 var eksporten i januar høyere enn i år, se figur over.

Eksporten av metaller har den beste måned på fem år, mens eksporten av maskiner er den laveste på fem år. Den lave eksporten av maskiner avspeiler den svake aktiviteten i skipsbygging i Kina og Korea. I januar er eksporten tyve prosent lavere til Kina og hele 34 prosent lavere til Korea. Eksporten til Europa øker 8,8 prosent i januar og det er også vekst i eksport til Amerika i januar måned.

For Storbritannia øker samhandelen kraftig, vekst i eksporten på 16,3 prosent, mens importen øker 12 prosent.

Regionalt er det store forskjeller med økte eksport i fiskerifylkene og etter to år med nedgang øker eksporten fra Agder anført av høyere eksport av metaller. Fra Hordaland og Østfold trakk eksporten ned i januar, noe som kan komme av tilfeldigheter fra måned til måned.

Figuren over viser vareeksporten de siste fire årene.