Norsk Industri

Innhold

Høyere industriproduksjon i juli

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Industriproduksjon 2014-2017, utenom petro-rettet

Industriproduksjon 2014-2017, utenom petro-rettet

Industri- og bergverksbedriftene økte produksjonen i juli med 1,9 prosent. Det er en markant framgang i den delen av industrien som ikke er petroleumsrettet, både i 2017 og i juli måned.

Dette viser sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå.

For første gang siden finanskrisen er produksjonsindeksen for bedriftene utenom petroleumsrettet leverandørindustri over 100, som var basisnivået i 2005, etter en markant stigning i juli. Næringsmiddel, metall og mineralsk industri øker betydelig i juli, og innen petroleumsklyngen er det høyere aktivitet ved verftene.

Samlet har industriproduksjonen i årets syv første måneder vært på nivå med fjoråret, og som figuren under viser er det særlig den delen av industrien som ikke leverer til petroleumsutvinning som løfter produksjonen, mens petroleumsleverandørene fortsatt har litt lavere nivå enn i 2016.

I 2017 er det ferdigstillt flere større utbygginger i industrien, og etter hvert som den økte kapasiteten tas i bruk kan vi forvente ytterligere vekst i indutriproduksjonen.

Figuren over viser produksjonsutviklingen i den delen av industrien som ikke er leverandører til petroleumsutvinning. 2017 ligger an til å bli et godt år for disse industribedriftene.