Høyere anslag for oljeinvesteringene i 2023

Publisert

Plattformen Johan Sverdrup

Johan Sverdrup. Foto: Equinor. Foto: Equinor

Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass blir nå anslått til 149,7 milliarder kroner for 2023. Det er 14,4 milliarder kroner mer enn i forrige rapportering fra SSB, men indikerer fortsatt en nedgang fra 2022. Oljeselskapenes anslag for 2022 er nå 175,3 milliarder kroner.

Det er ventet at det blir levert plan for utbygging og drift (PUD) til myndighetene på svært mange nye utbyggingsprosjekter i desember i år. Tallene for disse prosjektene kommer først med i tellingen når PUD er levert. Et av de største av disse prosjektene, Wisting, ble nylig besluttet utsatt til 2026. Det er likevel grunn til å tro at anslaget for 2023 vil øke betydelig i neste telling i februar.

De største prosjektene som det forventes PUD-innlevering på er Noa Fulla og Krafla, som henholdsvis AkerBP og Equinor står bak, samt ny brønnhode- og prosessplattform på Valhall. Noa og Krafla med tilhørende subseautbygginger er anslått til ca. 100 milliarder kroner, mens Valhall-prosjektet er estimert til en utbyggingskost til 50-60 milliarder kroner.

Utover disse store, er det en rekke mellomstore og små utbyggings- og modifikasjonsprosjekter, hvor Equinor og AkerBP står bak de fleste av disse. Flere av de er viktige elektrifiseringsprosjekter som er avgjørende for å nå klimamålene på norsk sokkel. Elektrifisering av Melkøya er et stort elektrifiseringsprosjekt. Det er i tillegg flere andre store prosjekter som planlegges gjennomført på LNG-anlegget i Hammerfest. Mange av de andre forventede prosjektene er subseautbygginger som blir koplet opp mot eksisterende felt som er i drift.

For norsk leverandørindustri, med sin brede leverandørkjede og som i dag sysselsetter nærmere 150 000 personer, ser vi for oss 4-5 år med et godt aktivitetsnivå. Forventet prosjektportefølje fremover passer svært godt for norsk leverandørindustri både av størrelser og kompleksitet slik at norske leverandørmiljøer har sterk konkurransekraft og vil sannsynligvis få bestilling på de fleste av disse.

I tillegg til olje- og gassprosjektene har flere leverandører kommet godt inn på havvindmarkedet, og for eksempel har Aibel nå over 50 prosent av sin omsetning innenfor havvind- og fornybarsegmentet. I tillegg er Aker Solutions i gang med både havvindprosjekter og karbonfangstprosjekter.