Norsk Industri

Innhold

Høy fastlandseksport til Storbritannia

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Både fastlandsbedriftene samlet og eksportindustrien hadde rekordhøye inntekter ved eksport til Storbritannia i 2017.

Fastlandseksporten økte 5,2 milliarder kroner (17,3 prosent) til 34,9 milliarder kroner, viser foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå. Eksporten av industrivarer økte 12,4 prosent til 27,2 milliarder kroner. For industrien trakk petroleumsraffineringene opp eksporten med en dobling av inntektene fra Storbritannia i fjor.

For industribedriftene er det fremgang ledet an – ved siden av raffineriene – av kjemiske produkter (vekst på 19,7 prosent), mens det var en liten økning for metaller og maskiner/produksjonsutstyr. Eksporten av råvarer som malmer og stein/pukk/grus økte med 8,3 prosent og passerte en milliard for første gang siden 2012. Fiskeeksporten gikk ned med fem prosent ifjor.

Inntektene fra salg av naturgass var det høyeste på fire år med 61,5 milliarder kroner, råolje var best på tre år med 91,4 milliarder kroner, fastlandseksporten var 34,9 milliarder kroner, og den samlede importen fra Storbritannia var 32,5 milliarder kroner i 2017. Samlet handel med Storbritannia var 210,5, og Storbritannia opprettholdt posisjonen som vår største handelspartner foran Tyskland som vi handlet med for 207 milliarder kroner. I 2012 var samlet handel med Storbritannia 278 millarder kroner.

De siste årene har det vært betydelige svininger i valutakursen mellom pund og kroner, noe som påvirker handelen, og ikke minst lønnsomheten i handelen, betydelig. Fra 2016 til 2017 gikk gjennomsnittlig pundkurs ned med seks prosent, mens den fra 2013 til 2015 styrket seg med 34 prosent. Norges Banks offisielle kurs for britisk pund de siste årene:

Nok/£

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Pund-kurs

9,2199

9,1968

10,369

12,3415

11,3725

10,6386