Norsk Industri

Innhold

Høy eksport i november

Aktuelt, Økonomi

Publisert

Figuren viser utviklingen i vareeksporten de siste fire år. Kilde: SSB

Eksportinntektene til fastlandsbedriftene økte 4,9 milliarder kroner i november (14,9 prosent) til 38,1 milliarder kroner, viser tall fra Statistik sentralbyrå. Fremgangen kommer i stor grad fra varer fra prosessindustrien, der blant annet kjemiske produkter øker 22 prosent og metaller øker 29 prosent sammenlignet med eksporten for ett år siden.

Eksportveksten i november kommer etter en solid eksport i oktober sammenlignet med 2016. Hittil i fjerde kvartal har eksporten økt med mer enn 10 milliarder kroner, se figur. 

Eksporten av maskiner og produksjonsutstyr går ned i november, trukket ned av lavere eksport av skip, skipsutstyr og utstyr til elektro, kraft og datamaskiner.  Hittil i år er eksporten av maskiner og produksjonsutstyr 8,1% lavere enn etter elleve måneder i 2016. 

Regionalt er det store forskjeller med fremgang for prosessindustri-fylkene og tilbakegang i andre regioner.  Bedriften i Agder har i november den høyeste eksporten på to år, og for første gang siden oktober i 2015 var eksportinntektene over tre milliarder kroner for en måned.

Fremgangen i eksporten preges av bedre marked i Europa, og eksporten økter til andre større land i Europa med unntak av Frankrike.  Eksporten til de tre største markedene; Sverige, Nederland og Storbritannia økte alle med over femten prosent i 2017.  Tilsvarende gjelder for eksporten til USA som øker med 17,4% hittil i år.  Eksporten til Asia er som i 2016, mens eksporten til Afrika går ned i år.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!