Norsk Industri

Innhold

Høy eksport i mars

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Eksportinntektene til fastlandsbedriftene økte med 5,7 milliarder kroner i mars, sammenlignet med mars i fjor (+17,4 prosent).

Dette viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Eksportinntektene var rekordhøye 38,8 milliarder kroner. Det var fremgang for alle store eksportprodukter, utenom apparat og instrument, som er viktige produkter til skip og borerigger.

Eksporten viser fremgang i volum og pris, og trekkes i tillegg noe opp på grunn av påske i april i 2017.

Samtidig er eksporten for januar og februar oppjustert med mer enn to milliarder kroner, slik at eksportinntektene i første kvartal var hele 102,5 milliarder kroner, en økning på 6,3 milliarder kroner (6,6 prosent). Også for hele første kvartal er det jevn fremgang for de store eksportproduktene med unntak av de ovennevnte instrumentene/apparatene. I første kvartal er det høyeste vekst for jern/stål og raffinerte petroleumsprodukter.

Påsken kom i år i andre kvartal, mens den var i første kvartal i fjor, noe som bidrar til veksten i eksport både i første kvartal og i mars måned.

De sesongjusterte tallene for eksportinntekter viser også et høyt nivå både i mars og i første kvartal, tallene for mars viser den høyeste sesongjusterte eksporten siden desember 2015.

Eksporten til Kina, målt i årsperioder er på samme nivå, vel 19 milliarder kroner, som de siste månedene. Det er positive tegn for fiskeeksporten, men fortsatt nedgang for skipsutstyr. Vi solgte en last LNG til Kina både i mars i år og mars i fjor, og samlet et eksporten av petroleumsprodukt til Kina uendret på 600 millioner kroner på årsbasis. Ved utgangen av første kvartal passerte fiskeeksporten tre milliarder kroner det siste året. Fortsatt er kjemiske produkter, særlig silisium og gjødsel, den største varegruppen vi eksporterer til Kina.

Figuren over viser utviklingen i den tradisjonelle vareeksporten de siste fire årene.

 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: