Norsk Industri

Innhold

Høy eksport i mars, men lavere enn i 2017

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Eksportinntektene til fastlandsbedriftene var 37,2 milliarder kroner i mars, 1,6 milliarder kroner (fire prosent) lavere enn fjor.

Nedgangen skyldes først og fremst påsken, som i fjor var i april, mens den i år var i mars. Sesongjusterte tall viser sterk eksport i mars, og svært sterk eksport i første kvatal.

Eksporten av industrivarer var jevnt over lavere i mars sammenlignet med året før på grunn av påsken. Første kvartal er samlet et meget godt kvartal for industribedriftene med økning i eksportinntektene på ti prosent, og nærmere 110 milliarder kroner i eksportinntekter for fastlandet. Særlig er det solide økninger for kjemisk industri og oljeraffinering, mens på grunn av mars er det lavere inntekter for eksportbedriftene innen metall og skipsutstyr. Eksporten til Singapore er for eksempel halvert fra i fjor til i år.

Markedene i Europa er de mest lovende så langt i år, mens det er lavere eksport til landene i Asia på grunn av mindre etterspørsel etter skipsutstyr. Japan er tilbake som det ellevte viktigste eksportmarkedet, mens Korea er ut av topp-ti listen for første gang på mange år. Eksporten til Frankrike øker ti prosent i første kvartal, og så langt i år er de tilbake på topp-ti.