Norsk Industri

Innhold

Høy eksport i juni

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Eksportinntekter fastlandsbedriftene

Eksportinntekter fastlandsbedriftene

Fastlandsbedriftene eksporterte varer for 37,2 milliarder kroner i juni. Eksportinntektene økte med 2,4 milliarder koner, 7,1 prosent.

Dette viser tall publisert av Statistisk sentralbyrå medio juli. Veksten er høy for metaller og oppdrettslaks, mens det er fortsatt nedgang i eksporten av utstyr til skip, oljerigger og boreplattformer.

Eksportinntektene passerte 200 millioner kroner for fastlands-Norge i årets seks første måneder, noe som gir et godt utgangspunkt for en mulig eksportrekord i år. Hittil i år er eksportinntektene 6,4 prosent høyere enn for ett år siden. Sesongjusterte tall viser ytterligere styrke i eksporten i først halvår sammenlignet med fjoråret.

Regionalt er fiskerinæringen i Troms og østlandsbedriftene eksportvinner i juni med en vekst i eksporten på over 20 prosent, blant annet Vestfold, Oslo og Oppland. Det er jevn fremgang for de fleste regioner både i juni og hittil i år.

Figuren over viser utviklingen i eksportinntektene de siste årene.