Norsk Industri

Innhold

Høy eksport i juli

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Figuren viser utvikling av eksporten av utstyr til kraftproduksjon de siste syv årene

Figuren viser utvikling av eksporten av utstyr til kraftproduksjon de siste syv årene.

Fastlandsbedriftene eksporterte varer for 32,2 milliarder kroner i juli, og vareeksporten økte med 6,8 prosent (2 mrd kr) fra juli i fjor, viser tall Statistisk sentralbyrå offentliggjorde forrige uke. Økt eksport av produkter til kraftbransjen, kjemiske varer og metaller bidro mest til veksten i juli.

Eksporten av varegruppene innen varer til kraftsektoren ble svært høy i sommer.  Eksporten av kraftmaskiner og utstyr økte med 220 prosent, se figur, mens eksporten av elektriske maskiner og apparater, som SSB klassifiserer som en annen varegruppe, økte med 138 prosent viser tallene. For kjemiske produkter var veksten i juli den høyeste i år, og særlig de jernholdige metallene hadde en god måned.

De regionale tallene avspeiler fremgangen for de neste varegrupper med blant annet en dobling av juli-eksporten for Østfold. 

For markedene er det fortsatt Nord-Amerika og Europa som øker mest med en fremgang hittil i år på hhv. 13,5 prosent og 9 prosent, mens eksporten til Asia faller med to prosent på grunn av lavere eksport av utstyr til skip og borerigger.  

Se grafen i større versjon.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!