Norsk Industri

Innhold

Høy eksport i august

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Figuren viser utviklingen i eksportinntekter de siste fire årene. Kilde: SSB

Fastlandsbedriftene økte eksporten i august med ti prosent (3,2 mrd kr) til 35,6 milliarder kroner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Industriprodukter som kjemiske varer, instrumenter og aluminium økte mest i august.  Eksportinntektene for fastlands-Norge er 273 milliarder kroner hittil i år, 6,9 prosent høyere enn i 2016.

Etter noen måned med svakere utvikling øker eksporten av kjemiske produkter med 27 prosent i august, og løfter eksporten hittil i år med 7,5 prosent.  Eksporten av maskiner var lavere enn i august i fjor, men for del fleste andre tradisjonelle eksportvarene var det vekst i inntektene.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!