Norsk Industri

Innhold

Høy eksport i april

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Utviklingen i eksportinntektene for fastlandsbedriftene fra 2016. Kilde: SSB

Utviklingen i eksportinntektene for fastlandsbedriftene fra 2016. Kilde: SSB

Eksportinntektene til fastlandsbedriftene økte med 5,8 milliarder kroner (18 prosent) fra april fjor til april i år.

Dette viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Samlet var eksporten på 37,9 milliarder kroner for fastlands-Norge, og den sterke eksportveksten vi har hatt hittil i 2018 fortsetter.

Den meget sterke veksten i april skyldes plasseringen av påsken i fjor og i år, men de underliggende tallene viser solid vekst gjennom mars og april i 2018 sammenlignet med 2017. I tillegg til sterk eksport i januar og februar bidrar dette til en god start på året.

I årets fire første måneder er det eksportert varer for 147,5 milliarder kroner. Det er fremgang for alle store varegrupper i april, og fremgang hittil i år for alle store varegrupper utenom maskiner.

Eksporten av produkter fra metallurgisk industri var i april over seks milliarder kroner for første gang på mange år.

På slutten av fjoråret og i starten av 2018 var det markedene i Europa som bidro mest til eksportveksten, men i april øker eksporten til viktige asiatiske marked som Kina og Japan. I tillegg er det sterk vekst i vareeksporten til USA i 2018.

Regionalt er det høyest vekst for eksportbedriftene i Hedmark, Oppland, Hordaland og Troms med en økning på over 30 prosent hittil i år.