Høringsuttalelse om om eksportkontroll og eksport av forsvarsmateriell

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSI), Norsk Industri, Kongsberg Gruppen og Nammo har sammen skrevet en høringsuttalelse til Stortingets utenriks- og forsvarskomite om eksportkontroll og eksport av forsvarsmateriell i 2020.

I 2020 ble det eksportert forsvarsmateriell for 7,8 milliarder kroner fra Norge.

Norsk forsvarsindustri er helt avhengig av eksport for å kunne utvikle seg over tid. Det norske forsvaret har store fordeler av at norsk forsvarsindustri lykkes internasjonalt, da materiell på den måten blir gradvis forbedret, utviklingskostnadene fordelt på flere og systemene forblir relevante vesentlig lengre enn om bare norsk forsvar var eneste kunde.

– Norsk eksportkontrollregelverk er strengt og tydelig, men også forutsigbart. Slik vil vi at det fortsatt skal være, sier Knut E. Sunde, direktør i Norsk Industri.

> Last ned høringsuttalelsen