Høring om omlegging av særskatten for petroleumsvirksomheten til en kontantstrømskatt

Publisert

Norsk Industri har sendt inn høringsinnspill til Finansdepartementets høringsnotat, datert 3. september 2021, med forslag til omlegging av særskatten i petroleumsskatteregimet til en kontantstrømskatt med virkning fra 2022.

Norsk Industri er positiv til en omlegging til en kontantstrømbasert petroleumsskatt. Det er viktig at skattesystemet sikrer et godt aktivitetsnivå, aktørmangfold og forutsigbarhet. Olje- og gasselskapene forvalter fellesskapets petroleumsressurser, og det er derfor særlig viktig at vi har et skattesystem som er utformet slik at det er størst mulig samsvar mellom selskapenes og samfunnets vurderinger av lønnsomhet på utbygginger og drift.

– Det er viktig med fortsatt langsiktighet når det foretas justeringer av skatteregimet for oljeindustrien, sier Knut E. Sunde i Norsk Industri.

> Last ned høringsinnspillet