Norsk Industri

Innhold

Godt webinar om grønn finans

EUs rammeverk for grønn finans får stor betydning for næringslivet. Norsk Industris webinar om rammeverket belyste beslutningsprosessene i EU og mulige konsekvenser.

EU-kommisjonen har iverksatt en rekke initiativer mht. grønn finans. Den overordnede hensikten er å mobilisere privat kapital til å investere i omstillingen av EUs økonomi. En mer grønn økonomi skal investeringer som støtter opp om EUs tilslutning til Parisavtalen og FNs bærekraftsmål.EU-kommisjonen har utarbeidet forslag til kriterier for hva som kjennetegner bærekraftige og miljøvennlige produksjonsmåter eller tiltak innen ulike bransjer. Les mer her.

Rammeverket for grønn finans kan gi industribedrifter muligheter til å få billigere lånefinansiering til prosjekter som oppfyller EU-kriterier. Dette bidrar til nye industrielle muligheter. Samtidig er Norsk Industri bekymret for at en del industribransjer eller prosesser foreløpig er utelatt fra EUs rammeverk, at bærekraftskriteriene for en del industribransjer synes å være urealistiske og lite konsistent og at det er svært ressurskrevende å komme i god inngripen med EU-prosessene.

Norsk Industri vil ta initiativ til styrket samarbeid med finansnæringen og myndighetene om grønn finans fremover. Vi vil også gi innspill om våre synspunkter gjennom våre industriorganisasjoner i EU.

> Last ned presentasjonene fra webinaret her