Godt første halvår for industrien

Rør, ledninger

Foto: Trelleborg.

Industriproduksjonen var stabil gjennom første halvår 2018 med en indeksverdi på 115.

Statistisk sentralbyrå la 7. august frem de foreløpige produksjonstallene for juni som viser samme nivå på industriproduksjonen i mai og juni, sesongjustert.

Industriproduksjon – Sverige og Norge. Kilde: Statistisk sentralbyrå, Statistiska centralbyrån.

De underliggende tallene for juni var sterke i mange bransjer, og flere bransjen har høyeste produksjonsnivået på flere år i juni måned.  Sesongjustert har norsk industriproduksjon vært stabil rundt indeks på 115 i nærmere to år, se figur.

I Sverige er det en svært positiv utvikling i industrien, og industriproduksjonen er på det høyeste nivået siden finanskrisen i 2008, se figur.

Høy industri-eksport

Eksportinntektene for industribedriftene steg 10 prosent i første halvår sammenlignet med første halvår i 2017. Raffinerte petroleumsprodukter økte mest med en fremgang på 35 prosent, kjemiske produkter økte 10,5 prosent, metaller økte 4,1 prosent, råvarer (fra gruver mv) økte 10,8 prosent mens eksporten av maskiner og produksjonsutstyr gikk ned 1,5 prosent i første halvår, viser tallene fra SSB.  I juni var det imidlertid svært sterke tall for maskin-gruppen med en økning på 20 prosent på grunn av høy eksport av utstyr til kraftoverføring.  Utstyr til skip og boreplattformer har fortsatt nedgang og den store eksportgruppen av instrument/apparat gikk ned 10 prosent i første halvår. 

Eksporten av fiskeprodukter økte 3,4 prosent.

Det er markedene i EØS-landene som står for den største delen av eksportveksten mest med en vekst på 15,5 milliarder kroner av en samlet nette eksportvekst for fastlands-Norge på 17,5 milliarder kroner.  Relativt sett er det sterkest tall for Nederland (eksportvekst på 31,2 prosent), Belgia (24,8 prosent) og Island (24,7 prosent).  Til tross for uro i verdenshandelen økte eksporten til USA med 14,7 prosent.

På grunn av lavere eksport av skipsutstyr gikk eksporten til Asia ned 10,1 prosent i første halvår. Et stort lyspunkt er Japan med en vekst på 5,8 prosent hittil i år.    

Positive utsikter

Industrilederne blir fire ganger i året spurt om utsiktene for bedriften av Statistisk sentralbyrå i "Konjunkturbarometeret".  Siste publisering var 24. juli.  Lederne i industrien ser positivt på utviklingen i andre kvartal, og de er positive til utviklingen i andre halvår.  Blant annet skriver SSB:

"Ordretilgangen fra både hjemme- og eksportmarkedet viser oppgang i 2. kvartal. Den samlede ordrebeholdningen viser også en økning i dette kvartalet. Det rapporteres om en økning i ordretilgang i både hjemme- og eksportmarkedet for produsenter av alle de tre ulike varetypene."   

"Den generelle bedømmelsen av utsiktene for 3. kvartal 2018 er positiv for produsentene av alle varetypene. Industrilederne melder om at vedtatte investeringsplaner oppjusteres, og sysselsettingen er ventet å øke. Det ventes også vekst i den samlede ordrebeholdningen."

> Rapport på bakgrunn av tilbakemeldingene fra industrilederne

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!