Norsk Industri

Innhold

God presisering fra Finansdepartementet om maskinskatt

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Robot hos OSO

Foto: Stig Røed / OSO

Norsk Industri har mottatt svar fra Finansdepartementet ang. oppfølging av maskinskatten. Bakgrunnen er en henvendelse som ble gjort i april.

Etter at "maskinskatten" ble vedtatt avviklet, har flere industribedrifter erfart at takseringen i år i forbindelse med avviklingen og overgangsordningene ikke foregår i samsvar med loven. Norsk Industri og NHO sendte derfor et brev til Finansdepartementet 5. april med vedlagt betenking fra advokat Morten Fjermeros. Kort tid etterpå fikk departementet brev fra Landssammenslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) som advarte departementet mot å svare oss.

Vi har nå fått ryddig svar fra Finansdepartementet i brev datert 21. mai, der LVKs henvendelse også er kommentert.

Vi har deretter fått utarbeidet et notat fra Fjermeros av 23. mai der han gir sin tolkning av departementets brev.

- Finansdepartementet har ved sine svar klargjort positivt for industrien flere av de forholdene vi hadde spørsmål om. Vi er opptatt av at arbeidende kapital - som bl.a. maskiner og produksjonsinstallasjoner – skal beskattes minst mulig. Og når Stortinget har vedtatt å avvikle "maskinskatten" over tid, må kommunene følge dette presist opp, sier advokat Ellen Mulstad i NHO og direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri i en første kommentar.