Norsk Industri

Innhold

GIEK og Eksportkreditt slås sammen

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Skip til sjøs

Illustrasjonsfoto: AdobeStock

Norsk Industri tar til etterretning at regjeringen nå foreslår å slå sammen GIEK og Eksportkreditt Norge til en enhet.

For Norsk Industri har det vært en premiss at dette ikke innebærer problemer for tilbudet av markedslån, noe regjeringen nå har avklart med ESA. Den nye organisasjonen vil bli enklere for brukerne å forholde seg til, ettersom kundene ofte finansierer de samme eksportkontraktene.

Avventer neste eksporttrekk

Regjeringen tar med dette et første grep på eksportområdet. Norsk Industri er spent på neste trekk, ettersom en mer fundamental endring i norske eksportvirkemidler er en viktig avklaring som må skje fremover, i kjølvannet av en ang periode med kartlegging av virkemiddelapparatet. Når vi sammenligner oss med naboland, har kundene i andre land et langt bredere sett av virkemidler til disposisjon og er jevnt over tettere i inngrep med prioriteringene som gjøres for å øke eksporten.

– Vi ser sammenslåingen av GIEK og Eksportkreditt som et første grep i utmeislingen av en fornyet eksportpolitikk som skal bidra til en bredere basert eksportutvikling i årene fremover, der kundene er tett på beslutningene om prioriteringer av midler, sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri.

Les mer:

> Forenkler eksportfinansieringen for næringslivet (regjeringen.no)

> GIEK og Eksportkreditt slås sammen – en gledelig nyhet for norske eksportbedrifter! (giek.no)