Norsk Industri

Innhold

Fastlandseksporten falt med 4,2 prosent i 2016

Aktuelt, Økonomi

Publisert

Grafen viser vareeksport

Figuren viser utviklingen i eksporten fra fastlands-Norge og øvrig vareeksport. Kilde: SSB.

Eksportinntektene til fastlandsbedriftene gikk ned med 17 milliarder kroner (4,3 prosent) til 387 milliarder kroner i 2016.

 Eksporten av fiskeprodukter økte, mens eksporten for metaller, maskiner, raffinerte oljeprodukter og kjemiske produkter gikk ned i 2016.

Dette viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

For første gang siden 1999 er eksporten fra fastlandsbedriftene større enn øvrig vareeksport, se figur.  Mens fastlandseksporten går ned 17 milliarder kroner, faller øvrig vareeksport med 72 milliarder kroner til 360 milliarder, eksporten av råolje, naturgass og kondensat går ned, mens eksporten av skip øker 15 prosent.

Eksporten i desember var 32,3 milliarder kroner for fastlandet, en nedgang på 2,2 milliarder kroner (6,3 prosent) fra 2015.  Men eksporten i desember i 2015 var rekordhøy, og fjorårets desember eksport var høyere enn gjennomsnittet for året, noe som er uvanlig.  Eksporten av maskiner og utstyr til skip og boreplattformer gikk ned, mens de øvrige varegruppene økte i desember måned.