Norsk Industri

Innhold

En digital energireise

Aktuelt, Nyhet, Olje og gass, Økonomi, Havrommet

Publisert

Illustrasjon: TechnipFMC

Illustrasjon: TechnipFMC

I Konjunkturrapporten 2019 har vi presentert en rekke gode historier fra våre medlemsbedrifter. I tiden fremover vil vi presentere disse. Her kan du lese mer om TechnipFMC!

Mange tenker først og fremst på operatørselskapene når det er snakk om olje og gass. Men leverandørene er den utøvende delen av næringen - enten det er boring av brønner, undervannsinstallasjoner på havbunnen, plattformer til havs eller anlegg på land. TechnipFMC er en ledende systemleverandør til operatørselskapene. Selskapet kan se tilbake på en 160 år lang historie, og har over 37 000 ansatte fordelt på 48 land, som sammen leverer effektive og sikre systemer som bidrar til økt effektivitet gjennom hele prosjektlivssyklusen.

Olje og gass opplever en ny industriell revolusjon, hvor digital transformasjon muliggjør forenklede drifts- og produksjonsprosesser, bedre tjenester og nye forretningsmodeller. TechnipFMC er i førersetet for denne transformasjonen. Norsk sokkel har alltid vært en viktig pådriver for selskapet, også når det gjelder digitalisering. For vel ett år siden ble hovedsetet for digitalisering lagt til Kongsberg, hvor Ann-Christin Andersen sitter som selskapets globale Chief Digital Officer. Norges unike miljø med høy digital kompetanse og en samfunnsmodell basert på samarbeid og tillit i næringslivet, gjør landet spesielt egnet for å være en internasjonal teknologilab hvor nye løsninger kan bli designet, testet og utviklet.

I energibransjen leverer selskapet betydelige infrastrukturprosjekter med høy grad av kompleksitet og strenge krav til pålitelighet og sikkerhet. Innad i bransjen kan digitalisering bidra til å takle utfordringer knyttet til budsjett- og tidsplanoverskridelser og økende krav til ansvar for klimaendringer – hvilket har vært viktig for industrien de siste årene. Utfordringer forbundet med digitalisering av komplekse industriprosjekter er imidlertid stort sett de samme på tvers av land og næringer. Den digitale satsingen som legges ned i dag tilrettelegger derfor ikke bare for bedre yteevne i verdens energibransjer, men for komplekse industriprosjekter generelt i hele verden. TechnipFMC's digitale reise er godt i gang, og har allerede bidratt til at det jobbes raskere og smartere, sammen.