Norsk Industri

Innhold

Effektiv og fremtidsrettet gruvedrift

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Marius Aaen Svendsen, vedlikeholdssjef, Sydvaranger. Foto: Sydvaranger

Marius Aaen Svendsen, vedlikeholdssjef, Sydvaranger. Foto: Sydvaranger

I Konjunkturrapporten 2019 har vi presentert en rekke gode historier fra våre medlemsbedrifter. I tiden fremover vil vi presentere disse, og først ut er Sydvaranger!

Da Tschudigruppen overtok konkursboet til Sydvaranger Gruve AS i 2016, var det etter en periode med svært lave jernmalmpriser og etter at over 400 hadde mistet jobben som følge av konkursen. Sydvaranger var Finnmarks største private arbeidsgiver. Tschudis oppkjøp av Sydvaranger var eneste alternativ til at infrastruktur og utstyr ville bli demontert og solgt.

Jernmalmprisene har siden stabilisert seg, og Sydvaranger har brukt tiden til å planlegge for å forberede en langsiktig og lønnsom drift. I 2018 kom amerikanske Orion Mine Finance, en av de største gruveinvestorene i verden inn som partner i gjenåpningsprosjektet. Tilgangen til malmen i Sydvarangers hovedressurs, Bjørnevatn, forutsetter at det investeres i å fjerne gråberg. Orions investering vil i all hovedsak gå til den store gråbergsbrytningen som skal til for å skape en langsiktig og bærekraftig drift som blir robust nok til å motstå lave malmpriser i
perioder.

Driftskonsesjonen fra Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF) var den eneste tillatelsen som bortfalt da Sydvaranger gikk konkurs i 2015. Driftskonsesjonen er nå den avgjørende brikken som gjenstår før Sydvarangers planlagte oppstart i 2019. Foreløpig tilbakemelding fra DMF tyder på at saken vil måtte klages inn til departementet, noe som selvfølgelig er kritisk for Sydvarangers planlagte oppstart. Sydvaranger trenger forutsigbarhet fra forvaltningen for å kunne lykkes, og særlig når det gjelder tidsaspektet ved beslutninger.

Et kjerneteam på 35 jobber nå på spreng for å gjøre anlegget klart. I løpet av første halvår vil vi, forutsatt driftskonsesjon, øke bemanningen og forventer å sysselsette 400 personer ved full drift. I den forbindelse er det viktig å bygge en organisasjon med sterke og riktige verdier. Et omfattende kartleggingsarbeid er igangsatt for å identifisere og fjerne de usikkerhetsfaktorene som tidligere gjorde driften uforutsigbar. Sydvaranger arbeider også med å legge opp til en energieffektiv drift som bruker elektrisitet i så stor grad som mulig. En av flere utredninger som pågår handler om å elektrifisere det mobile gruveutstyret. Sydvaranger ønsker å bli en av de mest effektive produsentene av jernmalmskonsentrat i Europa, og for å gjøre det må vi tenke nytt og ha den riktige innstillingen.