Norsk Industri

Innhold

Digitalisering i systemindustrien

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Den lange erfaringen med maskinering, sveising, kontroll og montasje og test toppes av det digitale samspillet. Foto: Odda Technology

Den lange erfaringen med maskinering, sveising, kontroll og montasje og test toppes av det digitale samspillet. Foto: Odda Technology

I Konjunkturrapporten 2019 har vi presentert en rekke gode historier fra våre medlemsbedrifter. I tiden fremover vil vi presentere disse. Her kan du lese mer om Odda Technology!

Odda Technology er en bedrift med aner tilbake til starten av systemindustrien i Norge. Selskapet ble etablert i 1977 som Kongsberg Våpenfabrikk, avd. Odda, med formål å produsere gassturbiner, noe som etter hvert også dro med seg flymotordeler.

Da Kongsberg-miljøene begynte å utvikle subsea-utstyr for NCS, i lag med Statoil, var Odda-miljøet med på laget. Bedriftens bidrag i denne utviklingen var å produsere de mest utfordrende kjerneproduktene, som for det meste bestod av trykkpåvirket høynøyaktighets-koblingsutstyr, brukt direkte mot brønnene. Dette medførte dermed at utviklingen av «additiv produksjon» i Norge faktisk startet i Odda i begynnelsen av 90-tallet. Samarbeidspartnerne utviklet og tok i bruk forskjellige metoder for tilføring og sammenstilling av materialer, kombinert med utvikling av gode metoder for maskinering, hele tiden med formål å oppnå tilstrekkelig trygghet for at produktene kunne brukes på havbunn uten miljøkonsekvenser.

Bedriften har i alle år jobbet med kontinuerlig forbedring og søker hele tiden å ta i bruk nye produksjonsmetoder, selskapet har satset på maskinpark tilpasset kjerneproduktene og har maskinerings- og sveiseutstyr som ikke finnes hos andre bedrifter i Norge.

De siste årene har Odda-miljøet brukt den lange erfaringen til å utvikle digitale prosesskontroll-systemer for å styre og overvåke denne type prosjekter mest mulig kosteffektivt. Denne utviklingen er realisert gjennom et eget selskap, Odda Digital System, som er satt opp for å levere digitale, industrielle systemer, som visualiserer komplekse prosesser på enklest mulig måte. Dette gjør vi fordi «høykostlandet» Norge møter sterk konkurranse på alle fysiske produksjonstjenester, slik også i småserie systemindustrien. Odda Technology kan med sin flate struktur og kultur for tett samhandling likevel vinne frem gjennom å jobbe tettere med digital samhandling. Ofte er samhandlingen med krevende kunder og underleverandører halve prosjektomfanget, verkstedsaktivteten andre delen.