Norsk Industri

Innhold

Digitale verktøy for bærekraftig landbruk

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Yara Digital Farming. Illustrasjon: Yara

Yara Digital Farming. Illustrasjon: Yara

I Konjunkturrapporten 2019 kan du lese om Yara og hvordan de jobber for å leve opp til visjonen om å brødfø en økende verdensbefolkning på en ansvarlig og bærekraftig måte, og samtidig skape ny vekst for selskapet.

Yaras historie startet i 1905 da Sam Eyde og Kristian Birkeland utviklet en metode for å hente ut nitrogen fra luften ved hjelp av elektrisitet. Nitrogengjødsel ble en avgjørende oppfinnelse for å kunne produsere nok mat i verden. Yara ble skilt ut av Norsk Hydro i 2004, og er i dag et verdensledende selskap innen plantenæring med over 17 000 ansatte i 60 land. Innovasjon har siden starten kjennetegnet selskapet som tidlig startet utvikling av digitale verktøy til bruk i landbrukssektoren. Vi kaller det presisjonslandbruk.

Forretningsenheten Yara Digital Farming ble opprettet i 2017 som følge av et strategisk valg om økt satsing på digitalisering. Mer enn 200 personer jobber i Yara Digital Farming, fordelt på sentrale lokasjoner i Europa og Asia, Sør- og Nord-Amerika. I tillegg til å tilføre Yara ny digital kompetanse, jobber de tett med øvrige deler av selskapet for å tilby bønder globalt produkter som kan hjelpe dem med å ta mer effektive og miljøvennlige valg. Kort sagt: muligheten til å få mer ut av mindre. På denne måten føres Yaras erfaring og kompetanse innen plantenæring videre inn i den fjerde industrielle revolusjon, og gjøres lettere tilgjengelig for flere bønder.

Et eksempel fra satsingen er produktet Atfarm. Det er en satellittbasert programvare hvor bønder ved hjelp av få klikk på sin PC kan få en anbefaling for variert spredning av nitrogengjødsel basert på det faktiske behovet i planten. Nivået av nitrogen i avlingen måles ved hjelp av algoritmer som «oversetter» satellittbilder, og sørger for at bonden ikke bruker mer eller mindre plantenæring enn det som er nødvendig. Dette reduserer bondens kostnader, og gir en viktig miljøgevinst ved å hindre utslipp til luft og vann ved overgjødsling.

Det kan virke underlig at et plantenæringsselskap utvikler produkter som kan redusere bønders forbruk av nettopp plantenæring. For Yara handler det om å leve opp til visjonen om å brødfø en økende verdensbefolkning på en ansvarlig og bærekraftig måte, og samtidig skape ny vekst for selskapet.