Norsk Industri

Innhold

Deltok i høring om eksport av forsvarmateriell

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Skjermdump av høring

Skjermdump: stortinget.no

Stortinget behandler årlig en oversikt over eksport av forsvarsmateriell. Da dette er underlagt strenge prosedyrer, betyr dette at rammebetingelsene i realiteten drøftes årlig i Stortinget. 8. oktober deltok Norsk Industri sammen med flere andre organisjoner.

Norsk Industri stilte sammen med Forsvars- og Sikkerhetsindustriens forening (FSi), Kongsberg Gruppen, Nammo, LO og Fellesforbundet.

Det er i utgangspunktet god og bred forståelse for behovet for langsiktighet for forsvarsindustrien, vel vitende om at det ofte tar svært lang tid å oppnå og fremforhandle kontrakter, og at reservedeler leveres i årevis i etterkant. For å kunne være en pålitelig leverandør, må forutsigbarheten være der over tid. De siste årene har dette vært krevende, ettersom noen eksportland i Midt-Østen har vært involvert i stridigheter.

FSi, Kongsberggruppen, Nammo og Norsk Industri leverte et felles notat til Utenriks- og Forsvarskomiteen under høringsmøtet inneværende uke.

> Last ned høringsnotat