Bastant nei til grunnrenteskatt

Aktuelt, Nyhet, Havbruksleverandørene, Økonomi

Publisert

Foto: AdobeStock

Foto: AdobeStock

Havbruksskatteutvalgets flertall foreslår en ny statlig grunnrenteskatt for havbruk. Norsk Industri, som har verdens største oppdrettsselskap Mowi og størstedel av leverandørindustrien som medlemmer, avviser forslaget.

– Den gode nyheten er at forslaget ble stemt ned av regjeringspartienes landsmøter i vår. Også LO og kommune-Norge er imot denne håpløse og særnorske skatten. Det er med andre ord ikke aktuell politikk utvalgsflertallet serverer, sier Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri.

Han betegner forslaget fra utvalgsleder Karen-Helene Ulltveit-Moe som "skrivebordsteoretiske øvelser" som ikke vil gjøre annet enn skade.

– Her har vi altså en næring, som eksporterer for 100 milliarder kroner i året og som "alle" mener skal vokse. Og så dukker det opp noen sosialøkonomer med forslag som vil svekke næringens konkurransekraft?

Lier-Hansen fortsetter:

– Forslaget om grunnrenteskatt vil være en bremsekloss og vil utvilsomt hemme utviklingen av en bærekraftig norsk sjømatproduksjon. Realiteten er at oppdretterne er stilt overfor store investeringskrav, for å bli kvitt lakselus, rømming og forurensing. Og de utenlandske konkurrentene er i all hovedsak underlagt ordinære skatteordninger.

Norsk Industri-direktøren mener sammenligningen med olje og kraft halter. 

– Oljen ligger fast. Og kraftinntektene våre er stedbundne. Men oppdrettsnæringen bringer privat settefisk til fjordene i to år før fisken tas opp, bearbeides og selges. Dette er ikke naturressurser, men midlertid bruk av fjorder – som er noe helt annet, avslutter han.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!