Norsk Industri

Innhold

Alle vil industrien vel

Aktuelt, Nyhet, Økonomi, Industrimeldingen

Publisert

F.v.: Geir Pollestad, Ole Elvestuen, Terje Lien Aasland, Magnar Bakke, Monica Mæland og Finn Langeland.

F.v.: Geir Pollestad, Ole Elvestuen, Terje Lien Aasland, Magnar Bakke, Monica Mæland og Finn Langeland.

Til tider ble det en noe valgkamppreget debatt da industrimeldingen var tema for Norsk Industris frokostmøte onsdag på Arendalsuka. Det var et meget engasjert panel, og fullt hus.

Cafe Victor var arena og det var næringsminister Monica Mæland (H) som åpnet ballet utfordret av møteleder Finn Langeland. I panelet forøvrig var Stein Lier-Hansen fra Norsk Industri, Magnar Bakke fra bedriften INEOS, Atle Kigen fra Aker ASA, stortingsrepresentantene Geir Pollestad (Sp), Ola Elvestuen (V) og Terje Lien Aasland (Ap) samt Jørn Eggum fra Fellesforbundet.

Alle var enige i at det var bra at regjeringen hadde lagt frem en industrimelding, etter at vi har vært uten siden 1981.

- Hvis man skulle plassere meldingen på en skala fra 1-10, så er det en åtter. Det er en bra melding og vi har fått gjennomslag for flere viktige saker. Men det er jo slik at det er alltid noe som kan gjøres bedre, sa Lier-Hansen.

- Vi snakker samme språk. Det er mye bra i meldingen som bygger opp tydeligere rammebetingelser for industrien, sa Terje Lien Aasland som var opptatt av at industrien må få rik tilgang på fornybar energi.

Han tente en brannfakkel da han tok opp temaet CO2-kompensasjonssaken.

- Her må det snart skje noe, sa han,

Næringsminister Monica Mæland mente det er ikke er noen valgkampsak fordi man er stort sett enige at Norge må være med på dette løpet. Jørn Eggum måtte innrømme at industrimeldingen er blitt en felles plattform.

- Jeg har ikke alltid vært enig med Mæland, men denne meldingen er et godt utgangspunkt.

Ola Elvestuen trakk frem det gode arbeidet regjeringen har gjort for å styrke virkemiddelapparatet.

Magnar Bakke fra INEOS var også fornøyd med industrimeldingen og understreket at som en internasjonal virksomhet så er man helt avhengig av gode betingelser for å være konkurransedyktig.

Atle Kigen fra Aker pekte på hvor viktig det er fremover å utnytte kompetansen i oljeindustrien til å videreutvikle blant annet oppdrettsnæringen. Men at denne utviklingen går for sent.

EØS-avtalen etter Brexit og diskusjonen om statens eierskap i de største virksomhetene i landet ble en noe opphetet diskusjon- og som vi sikkert kommer til å høre mer om i valgkampinnspurten.

> Mer om Industrimeldingen

> Se bilder fra Arendalsuka