Norsk Industri

Innhold

Økende eiendomsskatt på arbeidende kapital

Aktuelt, Nyhet, Økonomi

Publisert

Figuren viser en oversikt over de kommunene som har nedgang i eiendomsskatten fra industri, kraft, landbruk og næringseiendom på mer enn ti prosent fra 2015 til 2016 (utskrevet etter reglene for verk og bruk). Kilde: SSB, Kommunens hjemmesider.

Eiendomsskatten på industriens maskiner øker i mange kommuner, men den går også ned i noen kommuner.

I for eksempel Rissa i Trøndelag ble eiendomsskatten for maskiner og annen arbeidende kapital avviklet fra 2015 til 2016.  I tillegg ble eiendomsskatten på næringsliv redusert med over ti prosent fra 2015 til 2016 i 24 kommuner, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Rissa kommune skal slås sammen med Leksvik kommune til Indre Fosen kommune neste år.  Leksvik kommune hadde i 2016 2,3 millioner kroner i eiendomsskatt på industri.  I løpet av høsten blir det avklart om den nye kommunen fortsatt vil være uten eiendomsskatt.

I en kommune, Midtre Gauldal, er nedgangen i skatteinntekter fra industrien (verk og bruk) mer enn 100% på grunn av uryddig saksbehandling i kommunen, se nærmere beskrivelse nedenfor.

Bolig og fritidsbolig

Eiendomsskatten på annen eiendom enn bolig og fritidseiendom økte fra 5,7 milliarder kroner i 2015 til 6,0 milliarder kroner i fjor, viser tallene fra Statistisk sentralbyrå.  Økningen var på 3,9%. 2,3 milliarder kroner av denne skatt kom fra kraftverk, og 3,7 milliarder kroner fra industri, ilandsføringsanlegg og annen næringsvirksomhet.  Eiendomsskatten på bolig og fritidsbolig økte med 16% det samme året.

Grunnen til at eiendomsskatten på annen eiendom økte mindre enn bolig var både utviklingen i boligverdier og en nedgang i eiendomsskatten fra kraftverk.  Lavere eiendomsskatt på kraftverk avspeiles også ved at mange av kommunene som fikk reduserte inntekter, var kraftkommuner som Modalen, Høyanger, Sauda, Meløy, Ulvik, Samnanger og Vestre Slidre.

Kraftverk

Nedgangen i eiendomsskatt på kraftverk vil fortsette i år på grunn av reduserte verdier i kraftverk som følge av rentenedgangen.  Ifølge lobbyorganisasjonene for kraftkommunene fører lavere verdier på vannkraftverk til en nedgang i eiendomsskatt på kraftverk på 400 millioner kroner fra 2016 til 2017, og ifølge organisasjonene til kraftkommunene vil eiendomsskatten dermed reduseres til 1,9 milliarder kroner i 2017 for vannkraftverk.

Eiendomsskatt på industri og annen næringsvirksomhet økte i 2016.  Blant industrikommuner med stor økning i eiendomsskatten fra industrien finnes blant annet Ørsta, Verdal, Notodden, Porsgrunn, Bamble og Fredrikstad.  I Porsgrunn økte eiendomsskatten for industri mv. fra 49 millioner kroner til 57 millioner kroner i 2016, 16% på ett år.

Variasjoner

Utviklingen i eiendomsskatt fra kommune til kommune og fra år til år varierer med investeringer, nedleggelser og juridiske prosesser knyttet til eiendomsskatt. Eiendomsskatten i Rana går ned i 2016, fordi kommunen tapte en rettsak mot en bedrift, mens eiendomsskatten på næringsvirksomhet i Midtre Gauldal går ned med mer enn 100% fordi kommune må betale tilbake skatt som var utskrevet for sent for 2015.

Sund, Moss, Gjøvik, Vadsø og Rissa er blant kommunene som har redusert inntektene fra eiendomsskatt på industri, landbruk og næringsbygg, se figur.

I Midtre Gauldal har kommunen fått negative eiendomsskatteinntekter i 2016 på grunn av feil ved utskrivning av eiendomsskatt i 2015.  Både rettsvesenet og Sivilombudsmannen grep inn etter klager fra skatteyterne i kommunene, og kommunen måtte betale tilbake eiendomsskatt.  I økonomiplanen til kommunen er det lagt til grunn økende inntekter fra eiendomsskatt i årene fremover:

Eiendomsskatt

Mill kr

2016 (SSB)

2017

2018

2019

2020

2021

Verker og bruk

-0,608

5,047

4,66

4,66

4,66

6,7

Boliger mv.

-0,04

6,7

13,12

19,68

19,68

19,68

Tabellen nedenfor viser kommunene som har økt eiendomsskatten med mer enn 50% fra 2015 til 2016 for eiendom, utenom bolig og fritidseiendom, dvs. industri, bergverk, landbruk, oppdrett, datasenter, næringseiendom, kraftverk og kraftnett.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!