Norsk Industri

Innhold

Ønsker avklaring om miljøundersøkelser

Aktuelt, Nyhet, Miljø

Publisert

I et brev til NIVA, Akvaplan-NIVA, DNV-GL og Havforskningsinstituttet fremmer Norsk Industri et ønske om at de ulike forskningsmiljøene samkjører sine undersøkelser i sjø.

Bakgrunnen er ulike utfall av undersøkelser i Jøssingfjorden, hvor det er kommet til tilsynelatende ulike resutalter. Tidligere undersøkelser fra NIVA og DNV-GL viser at tilstanden i fjorden er god, mens en nylig undersøkelse gjennomført av Havforskningsinstituttet konkluderer med at bunnen er så godt som livløs.

Hvorvidt det skyldes ulik metodikk, ulikt prøveomfang, deling av foreløpige data, ulike forskningsmål eller tilfeldigheter er usikkert. Det som er sikkert er at det for industrien kan fremstå som merkelig og uforutsigbart at sterke fagmiljøer kommer til så ulike konklusjoner.

Ønsker samhandling

Norsk Industri ønsker derfor at de ulike forskningsmiljøene kommer sammen (gjerne med representanter fra oss), og blir enige om både undersøkelsesmetoder, regling for deling av data og kontakt med den som til enhver tid er ansvarlig for miljøet i angjeldende sjøområder. Vi mener også at man skal være varsom med å gå ut offentlig med data fra undersøkelser på et for tidlig stadium.