Norsk Industri

Innhold

Ny NOx-avtale signert

Aktuelt, Nyhet, Energi og klima, Miljø

Publisert

Norsk Industri og 14 næringsorganisasjoner signerte i dag ny NOx-avtale med myndighetene. Miljøavtalen gjelder til 2025 og vil bidra sterkt til at Norges NOx-utslipp reduseres.

Statsråd Vidar Helgesen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund nyter hver sin svele på Nesoddbåten i forbindelse med signering av ny NOx-avtale.

Miljøavtaler mellom myndigheter og næringslivet er gode instrumenter som reduserer utslipp på en kostnadseffektiv måte, samtidig som de bidrar til forsert teknologiutvikling og -utrulling av ny teknologi. NOx-avtalen med NOx-fondet som operativ enhet, har vært en suksess fra dag en og har bidratt til at Norges utslippsforpliktelser under Göteborgprotokollen er nådd.

- Det er svært gledelig at vi har fått videreført miljøavtalen, som den viktigste bidragsyteren for å få ned NOx-utslippene. NOx-avtalen er et godt eksempel på at avtaleveien er den mest kostnadseffektive måten å redusere utslipp på. Avtaler brukes på flere områder, bl.a. SO2, og må fortsatt være det det foretrukne virkemiddelet i miljøpolitikken, sier Ole Børge Yttredal, direktør i energi- og miljøavdelingen i Norsk Industri.

> Les mer her (nho.no)